“ሰብአዊነት” የመጀመሪያውን በሰብአዊ መብቶች ላይ ያተኮረ መፅሄት በስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ

“ሰብአዊነት” የመጀመሪያውን በሰብአዊ መብቶች ላይ ያተኮረ መፅሄት በስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ አዝጋጀቶ ያቀርባል፡፡(Association for Human Rights in Ethiopia launchእድ its first Magazine “ሰብአዊነት” dedicated to advocating, informing and educating about […]